O firme


Firma Techno-Univerzum bola založená v roku 1997 a v roku 2011 bola premenovaná na Technouniverzum s.r.o.

Naše zameranie:

- Elektroinštalácie ,vrátane bleskozvodov v objektoch triedy A,B
- Montáž, oprava a údržba strojov a prístrojov
- Meranie a regulácia
- Revízie a projekty
- Montáž rozvodov tech. plynov
- Oceľové a nerezové konštrukcie


          Copyright © 2010                                       Designed by TunerX                                       All Rights Reserved